Международна дейност

·         Осъществяване на връзки и сътрудничество и реализиране на съвместни проекти с Руския център за международно научно и културно сътрудничество при Министерството на външните работи на Руската Федерация ( РОСЗАРУБЕЖЦЕНТЪР) и Руската Асоциация за международно сътрудничество;

·         Разгръщане на съвместна дейност със Съюза на приятелите на България в Русия и с поделенията му в Руската Федерация;

·         Реализиране на активна съвместна дейност с Руския културно- информационен център (РКИЦ) в София;

·         Провеждане на съвместни проекти с организациите за приятелство с България в страните от ОНД и Прибалтика;

·         Развитие на връзките и сътрудничеството с организациите за приятелство с Русия в страните от Балканите, Европа и света;

·         Провеждане на Дни и празници на България в Русия и другите страни от ОНД и Дни на Русия и другите страни от ОНД в България;

·         Организиране на съвместни изяви в сферата на културата, науката, образованието, икономиката, регионалните връзки и др. с организации и институции от Русия и другите страни от ОНД;

·         Оказване на съдействие за развитие на връзките и сътрудничеството между региони, градове, отделни институции и лица от България и Русия и другите страни от ОНД;

·         Подписване на Споразумения, Договори и Протоколи с партньори от Русия, другите страни от ОНД и други държави от Европа и света.