Съдействие за икономическо сътрудничество

·         Организиране на икономически и бизнесфоруми;

·         Провеждане на търговско- промишлени изложби;

·         Организиране на презентации на промишлена и селксостопанска продукция на български, руски и от други страни от ОНД икономически структури;

·         Провеждане на специализирани научно- проложни конференции, семинари, кръгли маси и др., с партньори от Русия, другите страни от ОНД и Прибалтика.