Културно-информационна дейност

·         Честване на паметни дати и кръгли годишнини за България, Русия и другите страни от ОНД;

·         Организиране на лекции, изложби, концерти, представления, рецитали, представяне на книги, фестивали, кинопанорами, творчески вечери и др. с участие  на представители от България, Русия и други страни от ОНД и Прибалтика;

·         Провеждане на Олимпиади по руски език;

·         Провеждане на традиционния Фестивал на руската песен и танц;

·         Организиране на конкурси в сферата на:

-          литературата, поезията и прозата;

-          изобразителното изкуство;

-          театралното изкуство;

-          вокалното и инструменталното изкуство;

-          танцовото изкуство и др.

·         Участие в провеждането на модни форуми и дефилета на славянската мода;

·         Подпомагане на изяви на деца и младежи в областта на културата и изкуството;

·         Провеждане на изяви с българите, учили и специализирали и работили в Русия и другите страни от ОНД;

·         Подкрепяне на хорови, инструментални и танцови състави;

·         Провеждане на пресконференции, брифинги, рекламно-информационна дейност, свързани с предмета на дейност на Федерацията;

·         Подпомагане на издания, съответстващи в тематично и жанрово отношение на целите на Федерацията.