Работа с местните формирования и колективните членове

·         Оказване на помощ за провеждане на различни форми на културно- информационна, научна и международна дейност на местните формирования и колективни членове;

·         Организиране на национални и регионални форуми и прегледи с участието на местните формирования и колективни членове;

·         Организиране на регионални семинари и срещи с ръководството на Федерацията и представители на посолства и консулствата на Русия и страните от ОНД и съответни културно- информационни центрове.