Научна и изследователска дейност

·         Център за научни изследвания;

·         Организиране на научни форуми- конференции, сесии, кръгли маси, симпозиуми, семинари, колоквиуми и др.;

·         Изучаване и популяризиране на взаимоотнощенията на България с Русия и другите страни от ОНД и Прибалтика;

·         Анализи и научни разработки по теми, в съответствие с целите на Федерацията;

·         Изследване на историята и културата на българските общности в Русия, Украйна, Молдова и др.;

·         Проучване и анализи, свързани с участието на неправителствените организации в изработване на националната стратегия за интегриране на България в европейските структури;

·         Анализи и научни разработки, свързани с Балканите;

·         Издаване на научни монографии и книги, свързани с дейността на Федерацията.