Органи на управление на федерацията

·         Общо събрание

·         Управителен съвет

·         Контролен съвет

 

Помощни органи на управителния съвет

·         Център за научни изследвания;

·         Комисия за връзка с държавните органи и неправителствените организации и движения;

·         Комисия по културно- информационната дейност;

·         Комисия по международната дейност;

·         Комисия по регионалното сътрудничество;

·         Комисия по проблемите на икономическото и научно- техническото сътрудничество;

·         Комисия по бюджет и финанси;

·         Комисия по печат, издателска дейност и средства за масово осведомяване;

·         Комисия по политиката в областта на националната сигурност;

·         Комисия по сътрудничеството в академичната област и образователната система;

·         Комисия за младежта и спорта.