Сътрудничество

Федерацията си сътрудничи с различни организации, движения и общности у нас, както и с национални институции и държавни структури. Тя поддържа връзки и си сътрудничи с повече от 40 сродни организации и движения в Европа и света: Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Гърция, Финландия, Франция, Испания, Италия, Германия, Израел, Япония, Сърбия и Черна гора, Австрия, Румъния, Турция, Хърватия, Македония, Белгия, Великобритания, Словения, Кипър, Босна и Херциговина, Холандия, Монголия, Китай, САЩ и др.

Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД работи в тясно сътрудничество с Руския център за международно научно и културно сътрудничество при Министерство на външните работи на Руската Федерация и Руската Асоциация за международно сътрудничество, със Съюза на приятелите на България в Русия, с Асоциациите за културни връзки с чужбина и Дружествата за приятелство с България в другите страни от ОНД- Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Киргистан, Татарстан, Молдова, Армения, Азербайджан, както и в Прибалтика- Литва, Латвия и Естония; с научни, образователни и културни институции от тези страни.

Федерацията активно си сътрудничи с представителството на Центъра за международно научно и културно сътрудничество при Министерството на външните работи на Руската Федерация и Руския културно- информационен център в София.

Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и Фондация „Славяни”, Руският център за международно научно и културно сътрудничество при Министерството на външните работи на Руската Федерация, Руската Асоциация за международно сътрудничество, Съюзът на приятелите на България, в съответствие с подписаната между тях Спогодба за принципите на сътрудничеството, съдействат за провеждане на мероприятия, насочени към взаимно запознаване на обществеността на двете държави с културата, науката, историята, политическия и социално - икономически живот на Република България и Руската Федерация с използване на каналите на сдруженията за приятелство, както и на възможностите на Българския културен институт в Москва и Руския културно- информационен център в София.